Bezardówka

Rodzina Bezardów mieszkała w Przyborowie w majątku ofiarowanym ojcu za nienaganną służbę w armii austriackiej. Ich rodowa siedziba to istniejąca do dzisiaj Bezardówka.

Bezardówka – rodzinny dom Bezardów to budynek mieszkalny z II połowy XIX wieku. Piętrowy, o ceglanej strukturze otynkowanych ścian i dwuspadowym dachu z dwoma schodowymi, obwiedzionymi tynkowymi opaskami szczytami. Otoczony około 4-hekarowym założeniem ogrodowo-parkowym
z niewielkim stawem i z wieloma egzemplarzami ponad stuletnich dębów, lip, jesionów.

W 1946 r. majątek Jana Bezarda wraz z dworem został na mocy dekretu o reformie rolnej, przejęty na rzecz skarbu państwa. Dwór zachował swój zewnętrzny wygląd, natomiast park i otoczenie po przejściach „okresu pegeerowskiego” zostały znacznie zniekształcone.