O projekcie

Idea poszukiwań

Na początku 1918 r., u schyłku I Wojny Światowej na Adriatyku, niedaleko albańskiego wybrzeża podczas ataku torpedowego na włoski statek transportowy zatopiony został austro-węgierski okręt podwodny U-23. To jedna z dziesiątek, a może i setek tysięcy tragicznych historii jakie miały miejsce w trakcie Wielkiej Wojny. Co jest takiego niezwykłego w tej historii by do niej wracać po ponad 100 latach?

Jest nią osoba dowódcy wspomnianego okrętu podwodnego – kapitana Klemensa Rittera Von Bezarda, urodzonego w Przyborowie oficera austro-węgierskiej floty wojennej, pioniera broni podwodnej, dowódcy aż 4 okrętów podwodnych. Zginął w walce 1400 km od miejscowości w której się urodził. Wkrótce został zapomniany.

Wiedza o okrętach podwodnych Monarchii Austro-węgierskiej przez lata była dostępna głównie dla wąskiego grona ekspertów i fascynatów. Zbieg okoliczności sprawił, że po blisko 100 latach zapomnienia udało się na nowo odkryć osobę Klemensa Bezarda.


O projekcie

Wiedza lokalnej społeczności w rodzinnej miejscowości Przyborów, a także na terenie Powiatu Brzeskiego nt bogatego i bardzo ciekawego życiorysu Klemensa Bezarda jest wciąż bardzo skromna.

Realizacja projektu „Dzieje Klemensa von Bezarda – historia zebrana z okruchów” dofinansowanego ze środków Lokalnej Grupy działania „Kwartet na Przedgórzu” pozwoliła przybliżyć jego osobę szerszemu gronu odbiorców, a równocześnie promować i chronić dziedzictwo historyczne Przedgórza.

Celem realizacji zadania było przybliżenie mieszkańcom postaci kapitana austro-węgierskiej floty wojennej Kapitana Klemensa Rittera von Bezarda wywodzącego się z Przyborowa w Gminie Borzecin poprzez szereg działań promocyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców.

Celami szczegółowymi realizacji zadania było:

  • zorganizowanie 2 prelekcji popularno-naukowych z mieszkańcami gmin wchodzących w skład LGD „Kwartet na Przedgórzu”, a poświęconych osobie kapitana Bezarda;
  • przygotowanie strony internetowej (www.bezardowie.pl) zawierającej dokumenty dotyczace Klemensa Bezarda oraz jego rodziny i przodków związanych z Przyborowem;
  • przygotowanie 5 minutowego materiału video opisującego postać Klemensa Rittera von Bezarda i udostepnienie go na kanale youtube;
  • przygotowanie strony na Facebooku poświęconej realziacji projektu;
  • przygotowanie broszury oraz wydanie jej w wersji drukowanej i elektronicznej (a także późniejsza dystrybucja na terenie LGD);
  • przygotowanie i udostepnienie pakietu informacji dotyczacych osoby kapitana Bezarda (broszura w formie bezpłatnego ebooka, pakiet 20 szt. zdjęć – w tym zdjęcia tzw. Bezardówki z drona, pakiety artykułów prasowych – 6 artykułów);
  • wykonanie 1 szt. tabliczki informacyjnej oraz zamontowanie jej w pobliżu domu rodzinnego.

 


Autorzy materiałów na stronie

Mgr. Dr Zdenek Kravar – Historyk, archiwista, tłumacz, redaktor, pracownik Archiwum Wojewódzkiego w Opawie.

Robert Springwald – Wiceprezes Fundacji im. T. Kościuszki w Krakowie.

Krzysztof Bogusz – Jestem pasjonatem lokalnej historii oraz członkiem grupy rekonstrukcji historycznej osadzonej w realiach I Wojny Światowej. Od ponad 20 lat zajmuję się historią lokalną wsi Sterkowiec i Szczepanów. Od 2013 roku prowadzę amatorskie badania historyczne związane z okresem I Wojny Światowej na terenie centralnej i północnej części Powiatu Brzeskiego. Jestem autorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych historii Sterkowca, Szczepanowa oraz rodziny Bezardów. Od 2016 roku prowadzę badania archiwalne związane z rodziną Bezardów z Przyborowa.


Podziękowania

Serdeczne podziękowania kieruję do osób, które wsparły poszukiwania dotyczące kapitana Klemensa Bezarda oraz jego bliskich:
Zbigniew Stós – właściciel portalu internetowego gromadzącego informacje dotyczące historii ziemi brzeskiej,
Marcin Tomala – przedsiębiorca z Przyborowa, aktualny mieszkaniec „Bezardówki”,
Ksiądz prałat Władysław Pasiut – udostępnienie ksiąg parafialnych,
Barbara Dąbrówka – pomoc w uzyskaniu dokumentów z archiwum w Wiedniu.


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Operacja pn. „Dzieje Klemensa von Bezarda – historia zebrana z okruchów” jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.