Johann Antonius von Bézard

Johann Ritter von Bezard – oficer armii austriackiej, syn Andreasa Bezarda, majora armii austriackiej.

Johann Bezard podobnie jak ociec również zrobił karierę w wojsku austriackim i w stopniu majora służył w sądeckim 20 galicyjskim pułku piechoty Księcia Pruskiego Henryka (niem. 20. Infanterie Regiment Heinrich Prinz von Preußen), brał udział w wojnie Prusko-austriackiej w 1866 r. Pułk brał udział w walkach pod Nachodem i poniósł ciężkie straty (27 czerwca 1866 bitwa pod Náchodem rozpoczęła wojnę austriacko-pruską). Johann Bezard brał udział w bitwie pod Hradcem Králové. Za zasługi w walce został odznaczony Orderem Żelaznej Korony III. Klasy (Orden der Eisernen Krone) i w związku z tym 9 czerwca 1879 r. nadano mu dziedziczny tytuł szlachecki (niem. Ritter).

Żoną Johanna von Bezarda była Anna Maria (urodzona w 1846), młodsza o dwadzieścia lat, z domu Gartenauer, pochodząca z Linzu. Mieli razem troje dzieci.

Najstarszy syn Johann urodził się w Krakowie w 1871 r.

Drugim dzieckiem pary Bezardów była córka Marie, która urodziła się w 1875 roku w Samborze (obecnie Ukraina).

Najmłodszy Klemens urodził się w 1877 roku.

Rodzina pułkownika Johanna von Bezarda mieszkała w Opawie od 1888 r. Mieszkali w domu przy obwodzie szkolnym (obecnie Olbrichova) nr 19, a następnie przy ulicy Cieszyńskiej nr 7. Po 1891 r. wdowa Anna von Bezard przeprowadziła się do swojego rodzinnego miasta. Zmarła w 1910 roku.

Johann Ritter von Bezard zmarł w lipcu 1890 roku w wieku 64 lat na skutek plucia krwią (gruźlica). Został pochowany na cmentarzu staromiejskim w Opawie w miejscu dzisiejszego kościoła św. Jadwigi. Po śmierci jego żony Anny von Bezard w 1910 roku, zmarłej w Linzu, małżonków złożono we wspólnej mogile. Ekshumacja szczątków Johanna von Bezarda odbyła się 4 czerwca 1910 r. W grobie nie został pochowany nikt więcej.


Autor: Mgr. Dr Zdenek Kravar
Historyk, archiwista, tłumacz, redaktor, pracownik Archiwum Wojewódzkiego w Opawie.